Toàn chức pháp sư – Danh sách chương

CHƯƠNG 1970: THẦN ĐÔ LHASA

CHƯƠNG 1969: NỮ HIỀN GIẢ PELINA

CHƯƠNG 1968: THIÊN SƠN THÁNH ĐỊA

CHƯƠNG 1967: NHẤT ĐỊNH PHẢI Ở TRONG PHÒNG!

CHƯƠNG 1966: NORMAND, KHÔNG SỢ CƯỜNG QUYỀN

CHƯƠNG 26: KHÔNG TÍN NHIỆM ĐƯỢC SAO

CHƯƠNG 25: BĂNG HỆ, BĂNG MẠN

CHƯƠNG 24: SÁT HẠCH PHÓNG THÍCH MA PHÁP

CHƯƠNG 23: SÁT HẠCH MA PHÁP

CHƯƠNG 22: CHUYÊN GIA BẮT CHÓ

CHƯƠNG 21: MỤC NINH TUYẾT GIÁNG LÂM TRƯỜNG HỌC

CHƯƠNG 20: TINH TRẦN MA KHÍ

CHƯƠNG 19: PHONG LỰC LƯỢNG, PHONG QUỸ!

CHƯƠNG 18: ĐỘI HỮU RẤT QUAN TRỌNG

CHƯƠNG 17: CÔ GIÁO XINH ĐẸP HỎA HỆ

CHƯƠNG 16: GIÁO VIÊN MỚI, ĐƯỜNG NGUYỆT

CHƯƠNG 15: BÀN LUẬN VỀ YÊU MA

CHƯƠNG 14: TỐC ĐỘ TU LUYỆN NGHỊCH THIÊN

CHƯƠNG 13: MỚI NẾM THỬ MA PHÁP!

CHƯƠNG 12: LÔI LỰC LƯỢNG, LÔI ẤN!

CHƯƠNG 11: DIỆP TÂM HẠ

CHƯƠNG 10: PHÓNG THÍCH, LÔI ẤN

CHƯƠNG 9: VIÊN TINH TỬ THỨ BẢY

CHƯƠNG 8: CĂN BẢN LÀ KHÔNG THỂ DỪNG LẠI ĐƯỢC

CHƯƠNG 7: TRÀ XANH NAM

CHƯƠNG 6: TRỜI SINH SONG HỆ (HẠ)

CHƯƠNG 5: TRỜI SINH SONG HỆ (THƯỢNG)

CHƯƠNG 4: PHÁP HỆ THỨC TỈNH

CHƯƠNG 3: ĐẠI LỄ KHAI GIẢNG

CHƯƠNG 2: CHÂN THỰC GIAI CẤP

CHƯƠNG 1: THẾ GIỚI ĐẠI BIẾN

HAI TÊN DÂM TIỆN ĐỆ NHẤT TRONG TOÀN CHỨC PHÁP SƯ

Back Đọc từ đầu

Facebook Comments
0987588490

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *