LIÊN HỆ

Thông tin liên hệ

A. Hải Âu Xanh

- Kho hàng: Hà Nội và Bắc Ninh

- Điện thoại: 0987.588.490

- Website: haiauxanh.com

- info@haiauxanh.com

B. Tài Khoản Ngân Hàng

1. VIETCOMBANK

Chủ tài khoản: LE THI OANH

Số tài khoản: 0931004172100

Chi nhánh: PGD Hoàng Mai, Hà Nội

2. TECHCOMBANK

Chủ tài khoản: DO NGOC HUNG

Số tài khoản: 19027175449015

Chi nhánh: PGD Sài Đồng, Hà Nội